Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKASI

       Acar Basım ve Cilt San. Tic. AŞ;

  • ‘Çevreye saygı ve değer’ ilkesi doğrultusunda üzerine düşen yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi, oluşacak yasal değişikliklerin periyodik olarak takibi sonucunda gerekli düzenlemeleri yaparak, faaliyetlerinin çevresel etkilerinin farkında, çevreye uyumlu, sürekli gelişen ve iyileşen bir kuruluş olmayı,
  • Enerji ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı,
  • Faaliyetlerinden kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların çevresel etkilerini en aza indirerek “çevreyi” ve “doğal kaynakları” korumayı,
  • Tekrar kullanım ve geri dönüşüm imkânlarını artırarak çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Çevreyle ilgili mevzuat ve yasal yükümlülüklere uymayı,
  • Tedarikçilerimizin çevreye karşı sorumlu kuruluşlar olmalarını teşvik etmeyi,
  • Çevre bilincinin ve duyarlılığının artırılması için çalışanların eğitimlerinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Çevreye saygı ilkesi doğrultusunda gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı,

      Çevre politikası olarak benimsemiştir.

                                                                                                                              BAŞKAN