Acar Basım Hakkında

Basım Dünyasının kalbi Cağaloğlu’ndan Bugünlere Uzanan Matbaacılık Hikayesi

Tarih kokan sokaklarıyla, geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan Cağaloğlu, Babıali yokuşuyla Türk basınının uzunca yıllar merkezi olması nedeniyle de kâğıt koktuğu söylenirdi.

1870’lerden sonra Cağaloğlu, Türk basının merkezi oldu. 20. yy boyunca Türkiye’nin önemli gazetelerinin merkezleri bu bölgede bulundu. Ayrıca matbaalar, ciltevleri, yayınevleri ve kitapevleri bu bölgede açıldı.

Cağaloğlu basım-yayının kültür merkeziydi. Basın-yayının tüm öğelerinin bir kümelenme, bir komün gibi yaşadığı bu küçük işletmelerde sırtlarındaki semerlerle yük taşıyan hamallar, hanlar, apartmanlar arasında çalışan makineleri besleyen köprü vazifesini görürlerdi.

Emek yoğun ilişkiyle basın-yayında yapmak istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bu konservatif Cağaloğlu ortamında bir dükkân cilt yaparken, diğeri basıyor ve bunların arasındaki iletişim yine insanla, hamallarla yapılıyordu.

O günkü koşullarda matbaalar genellikle tipo baskı ağırlıklıydı. Entegre matbaalar yoktu. Yani baskısı, cildi bir arada olan matbaalar yoktu veya çok azdı, bir iki taneydi. Grafik, baskı ve baskı sonrası hizmet veren ayrı ayrı dükkânlar vardı. Matbaacılıkta bir bütünlük yoktu. Formalar matbaalarda basılır hamalların sırtındaki semerlere yüklenerek ciltçilere gelirdi. Ciltçilerden de yine sırtta taşınarak çıkarılırdı. Koşullar böyleydi.

1990’ların ortasında gazeteler bu bölgeye sığamaz oldular ve yavaş yavaş bu bölgeyi terk ettiler. Onları Matbaalar ve ciltevleri bütünleşerek takip etti.

1980 Yılından Günümüze

1980 yılından günümüze, değişen teknolojiye gösterdiğimiz uyum ile birlikte değişen zevkleri ve geleceği takip ederek ilerledik. Farklı iş kollarının etkileşimini sürekli olarak ürettiğimiz yeni ve taze fikirler ile harmanlayarak deneyim kazandık.

İşinde uzman personelimizin %60’ı 15 yıldan fazla bir süredir bizimle çalışıyor. Ekip olarak birbirimizi çok iyi tanıyor, süreçleri etkin biçimde yönetiyoruz. Ekibimiz; edindiği deneyimlerle ürünlerin söz verilen zamanda Acar kalitesi ve güveni ile müşterilerimize ulaştırılması için çalışıyor.

Acar Basım olarak müşterilerimizi iş ortağımız olarak görüyor, onlarla şeffaf ve samimi ilişkiler kuruyoruz. Kırk yıl önce başlayan bu kültürü bundan sonraki nesillere ve çalışanlarımıza aktarmak, yaşatmak en büyük görevimizdir.

Yönetim Yaklaşımımız;

Sorumluluk ve Şeffaflık 
Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

İnovasyon 
Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak

Aktif Katılımcılık 
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım 
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak