İSG Politikamız

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

  • Çalışanın iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğu; standartlara, mevzuatlara, kanunlara ve iş kolumuzdaki ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Oluşacak yasal değişiklikleri periyodik olarak takip edip gerekli düzeltmeleri yaparak meydana gelebilecek kaza ve hastalıkları önceden tespit edip, yapılan risk analizleri sonucunda alınacak proaktif önlemlerle iş kazalarını ve iş kayıplarını en aza indirmek.
  • ‘Önce İş Güvenliği’ prensibinden hareketle, sorumluluklarını bilen yönetici ve çalışanları ile İş Sağlığı Güvenliği prosedürlerini zamanında ve tam olarak uygulamak.
  • Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için İş Sağlığı Güvenliği bilinçlerini eğitimlerle arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
  • Bu politika ile belirlenen kurallara, kriterlere kayıtsız şartsız uymak.

 ACAR BASIM

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

ACAR BASIM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI